KIẾN THỨC VỀ THUẾ

HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỂ HÀNG HÓA HƯ HỎNG, TỔN THẤT ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

HỒ SƠ THỦ TỤC ĐỂ HÀNG HÓA HƯ HỎNG, TỔN THẤT ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ

Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế....

10:09 AM 03/12/2018719
Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế

Các trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế

Theo Số: 151 /2014/TT-BTC (10/10/2014), tại điều 16, khoản 8, điểm 8.2 quy định một số trường hợp cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế, giúp rút ngắn thời gian giải thể với một số doanh nghiệp có doanh thu bình quân năm không quá 1 tỷ/năm....

02:41 PM 21/11/2018826
CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THỜI VỤ, THỬ VIỆC, GIAO KHOÁN ( 20/11/2018)

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THỜI VỤ, THỬ VIỆC, GIAO KHOÁN ( 20/11/2018)

CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG THỜI VỤ, THỬ VIỆC, GIAO KHOÁN ( 20/11/2018)...

09:14 AM 20/11/20181,064
Kế toán cần chuẩn bị gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Kế toán cần chuẩn bị gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?

Kế toán cần chuẩn bị gì trước khi kiểm tra, thanh tra thuế?...

09:08 PM 18/11/20181,157
WEBSITE TRA CỨU CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

WEBSITE TRA CỨU CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

WEBSITE TRA CỨU CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN...

04:49 PM 18/11/2018890
Mã số thuế bị đóng - Doanh Nghiệp làm thuế nào?

Mã số thuế bị đóng - Doanh Nghiệp làm thuế nào?

Mã số thuế bị đóng - Doanh Nghiệp làm thuế nào?...

10:22 AM 17/11/2018514