KIẾN THỨC VỀ HÓA ĐƠN

HÀNG HÓA ĐI ĐƯỜNG CẦN CHỨNG TỪ GÌ?

HÀNG HÓA ĐI ĐƯỜNG CẦN CHỨNG TỪ GÌ?

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu: hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ ......

11:52 AM 07/12/2018815
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn...

10:12 AM 17/11/2018404
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018 theo 119/2018/NĐ-CP

Hoá đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, là giải pháp toàn diện thời công nghệ giúp cho các tổ chức,...

09:55 AM 17/11/2018917
Sự khác nhau giữa HỦY HÓA ĐƠN và XÓA BỎ HÓA ĐƠN

Sự khác nhau giữa HỦY HÓA ĐƠN và XÓA BỎ HÓA ĐƠN

Có rất nhiều khái niệm nghe qua qua thì tưởng chừng như giống nhau nhưng phân tích ra mới thấy chúng chả giống nhau tẹo nào giống như hai khái niệm “HỦY HÓA ĐƠN” và “XÓA BỎ HÓA ĐƠN”. Thường thì chỉ những bạn kế toán mới còn hay bị nhầm lẫn giữa 2 khái niệ...

12:36 PM 14/11/2018448