KIẾN THỨC KẾ TOÁN THỰC TẾ

Sự khác biệt giữa điều kiện giá CFR và CIF trong xuất nhập khẩu

Sự khác biệt giữa điều kiện giá CFR và CIF trong xuất nhập khẩu

Sự khác biệt giữa điều kiện giá CFR và CIF trong xuất nhập khẩu...

11:11 AM 19/11/2018512
HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNG CHO BIẾU TẶNG

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN HÀNG CHO BIẾU TẶNG

Cách hạch toán hàng cho, biếu tặng...

02:31 PM 17/11/2018544
Hướng dẫn góp vốn bằng tài sản vào công ty

Hướng dẫn góp vốn bằng tài sản vào công ty

Thông thường kế toán sẽ gặp phải việc góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng, trường hơp doanh nghiệp nhận được góp vốn bằng tài sản mới hoặc tài sản đã qua sử dụng thì kế toán sẽ thực hiện ghi nhận và chuẩn...

04:23 PM 16/11/2018509
Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200...

10:44 PM 15/11/2018448
Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 - ĐẠI LÝ THUẾ GREEN TAX Q7

Cách hạch toán ngoại tệ theo thông tư 200 - ĐẠI LÝ THUẾ GREEN TAX Q7

Khi mua bán ngoại tệ thì kế toán cần phải nắm vững và áp dụng những nguyên tắc cũng như phương pháp hạch toán tỷ giá như thế nào? Trong việc hạch toán ngoại tệ theo TT200 có gì khác biệt so với quy định cũ?...

12:42 PM 15/11/2018559