KIẾN THỨC BHXH-BHYT-BHTN

Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2019

Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2019

“Trong năm 2019, phải phân bổ thu nhập của người lao động (NLĐ) như thế nào để giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc?”...

11:25 AM 07/12/2018727
Hướng dẫn lãnh bảo hiểm thất nghiệp và BHXH 1 lần

Hướng dẫn lãnh bảo hiểm thất nghiệp và BHXH 1 lần

Nếu bạn muốn lãnh bảo hiểm thất nghiệp và BHXH 1 lần thì sau 1 tháng kể từ ngày thôi việc, chấm dứt hợp đồng theo qui định, phải yêu cầu công ty trả sổ bảo hiểm và giấy quyết định nghỉ việc có chữ ký của đại diện hợp pháp của công ty....

02:11 PM 18/11/2018481