Ngày đăng: 02:31 PM 17/11/2018 - Lượt xem: 544

Cách hạch toán hàng cho, biếu tặng

1. Hóa đơn  

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

  • Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất
  • Như vậy khi xuất hàng hóa biếu tặng, trả thay lương phải xuất HÓA ĐƠN

* Cách viết hóa đơn như thế nào??

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

-Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng;

*ĐIỂM MỚI

Theo luật 71/2014 đã sửa đổi: áp dụng từ ngày 1/1/ 2015

- Bỏ quy định khống 15%, áp dụng các khoản chi phí bao gồm: Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng, môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí; chi cho biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

2. Giá tính thuế GTGT

Theo khoản 3, điều 7 thông tư 219/2012/TT-BTC

- Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở sản xuất kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương đương, tại thời điểm phát sinh hoạt động này.

3. Cách viết hóa đơn biếu, tặng trường hợp đối tượng như sau

3.1. Xuất hóa đơn cho tên KHÁCH HÀNG (tổ chức) được biếu tặng

- Chỉ tiêu người mua hàng, địa chỉ, mã số thuế trên hóa đơn là tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) của khách hàng nhận hàng hóa, dịch vụ biếu tặng.

- Hoá đơn ghi rõ : Hàng biếu tặng không thu tiền 

(Tham khảo Công văn số 2399/CT -TTHT ngày 19/3/2015 của cục thuế TP HCM)

3.2. Xuất hóa đơn CÁ NHÂN

- Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Khoản 2 điều 16  TT 39/2014 TT-BTC

3.3. Xuất chính cán bộ công nhân viên Công ty

Tên người bán hàng: NGUYỄN HÀ LINH

Tên người mua hàng: CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ GREEN TAX

Nội dung: Bánh trung thu biếu tặng nhân viên ( danh sách kèm theo tên nhân viên)

4. Cách định khoản

4.1. BÊN CHO

MUA HÀNG BIẾU TẶNG

XUẤT HÀNG BIẾU TẶNG

1. Khi mua hàng về tặng ngay cho khách hàng

Nợ tk 641: chi phí bán hàng (TT 200)

Nợ tk 6421: chi phí bán hàng (TT 133)

Nợ tk 133: Thuế GTGT đầu vào

      Có tk 111/112/331: tổng giá trị thanh toán

      Có tk 3331: Thuế GTGT đầu ra

 

           

2. Khi mua hàng về để cho biếu tặng

Nợ tk 156: Tổng giá trị mua hàng

Nợ tk 133: Thuế GTGT đầu vào

     Có tk 111/112/331: tổng giá trị thanh toán

2. Khi xuất hàng biếu tặng

Nợ tk 641: chi phí bán hàng (TT 200)

Nợ tk 6421: chi phí bán hàng (TT 133)

            Có tk 156: Tổng giá trị mua hàng

            Có tk 3331: thuế GTGT đầu ra

 

 

3. Trường hợp hàng hóa mua biếu, tặng cho nhân viên trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi

Nợ tk 353: trích quỹ khen thưởng

        Có tk 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

         Có tk 3331: thuế GTGT đầu ra

 

Đồng thời ghi nhận giá vốn :

Nợ tk 632:

            Có tk 156:

 

4.2. BÊN NHẬN

Nợ tk 156, 641: ( tổng giá trị+thuế)

Có tk 711:

 LƯU Ý

Doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào vì  không phải thanh toán tiền thuê GTGT nên doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện, kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định Điều 14 thông tư 219/2013/TT- BTC

Các bạn tham khảo thêm công văn Số: 633/TCT-CS

 

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ GREEN TAX

Số 3 Lô B3, KDC Kim Sơn, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q7, TPHCM

Điện thoại: 0919 058 818 -0908 553 002 (Ms Thắm)

Email: greentaxvn@gmail.com